Nhập số lượng lớn bột cần tây với mức giá tốt tại TP.HCM